top of page

Motiverende teambuilding!

Samarbeid er et av de viktigste elementene i vår organisasjon💯 Derfor har vi hatt en motiverende teambuilding!Vi har lært om ulike typer mennesker (Belbins teamroller), vi har testet oss og lært om våre egne sterke og svake sider. Dette er nøkkelen for personlig utvikling, og gir oss svar på om teamet har de roller som skal til for å lykkes. Hva betyr tillit og og hva er prinsippene for et godt samarbeid? Hvordan unngå bremser som stopper et team i å utvikle seg?

Det har vært en flott og produktiv dag for alle sammen!😀 Mange gode minner og ny erfaring som knytter oss tettere sammen og legger grunnlag for videre samarbeid🤝


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page